Odpowiedzialność przewoźnika

 

W przypadku uszkodzenia towarów podczas przewozu ich właściciel ma prawo dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika należy wziąć pod uwagę co następuje:

 

«W transporcie drogowym odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest do poziomu 8,33 SDR za kilogram wagi brutto czyli około 10 USD za kilogram wagi brutto (ubezpieczenie CMR).

 

«W transporcie morskim odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest do poziomu 2 SDR za kilogram wagi brutto.

 

«W transporcie lotniczym odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest maksymalnie do poziomu 16,67 SDR czyli około 20 USD za kilogram wagi brutto (ubezpieczenie AWB).

 

Co do ograniczeń dotyczących stawek odszkodowań, odpowiedzialność przewoźnika obejmuje wyłącznie szkody powstałe z jego winy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek okoliczności, których nie mógł uniknąć.

 

Jeśli wartość Państwa towarów przekracza granice odpowiedzialności przewoźnika, zalecamy pełne ubezpieczenie ładunków. W razie konieczności pośredniczymy w dokonaniu pełnego ubezpieczenia ładunków.