Fraktarens ansvar

Om godset skadas under transport, bär fraktaren skadeansvar inför godsets ägare. Vid fraktarens ansvarsförsäkring bör följande beaktas:

 

« Vid biltransport omfattar fraktarens ansvar upp till 8.33 SDR per ett bruttokilo gods, dvs. ca 10 USD per ett bruttokilo gods (CMR försäkring).

 

« Vid sjötransport omfattar fraktarens ansvar 2 SDR per ett bruttokilo gods.

 

« Vid lufttransport är fraktarens ansvar begränsat till max 16,67 SDR, dvs. ca 20 USD per ett bruttokilo gods (AWB försäkring).

 

Ersättning i enlighet med ovan angivna begränsningar utgår endast för skador som fraktaren kan hållas ansvarig för. Fraktaren kan inte hållas ansvarig för skador som har uppkommit p.g.a. omständigheter som fraktaren inte har kunnat undvika.

 

Om värdet på Ert gods överstiger fraktarens ansvarsbegränsningar och om ni vill ha försäkring även för fall då fraktaren inte ansvarar för skadan, rekommenderar vi att Ni köper en heltäckande transportförsäkring för godset. Vid behov förmedlar vi även helförsäkringar till Ert gods.